Te Hōpua is Ngāti Tama’s fortnightly pānui where whānau are updated with the latest news!

Te Hōpua Pānui Issue 1

Te Hōpua Pānui Issue 2

Te Hōpua Pānui Issue 3

Te Hōpua Pānui Issue 4

Te Hōpua Pānui Issue 5

Te Hōpua Pānui Issue 6

Te Hōpua Pānui Issue 7