TRUST DOCUMENTS

Ngāti Tama ki Te Tauihu Treaty Settlement Legislation and Deeds

Ngāti Tama ki Te Tau Ihu Cultural Trust Deed (PDF)
Ngāti Tama ki Te Waipounamu Trust Deed (PDF) (ratified by Iwi members in April 2013)
Amendment to Ngāti Tama ki Te Waipounamu Trust Deed (PDF)
Deed of Settlement & Post-Settlement Governance Entity (PDF)

This booklet outlines the key elements of the signed Deed of Settlement between Ngāti Tama ki Te Tauihu and the Crown in respect of the settlement of the historical Treaty of Waitangi claims of Ngāti Tama ki Te Tauihu; the approved post-settlement governance entity to receive and manage the Treaty settlement assets of Ngāti Tama ki Te Tauihu.

Ngāti Tama ki Te Tauihu Deed of Settlement

Deed of Settlement – Summary (PDF)
Deed of Settlement (PDF)
Deed to amend the Deed of Settlement (PDF)
Attachments (PDF)
Documents (PDF)
General Matters (PDF)
Property Redress (PDF)

Tribal Documents

First Amended Statement of Claim – 2003
Before the Waitangi Tribunal WAI 785
Te Roopu Whakamana I Te Tiriti O Waitangi WAI 723

Download First Amended Statement of Claim (PDF)

Trust Deed – 2006

Download Ngāti Tama Trust Deed (PDF)

Waikoropupū Waikoropupū
Pupū ake te whenua
Pupū ake ko ngā wai ora Waikoropupū
Ngā puna wai o Tākaka
Ngā puna roimata wairua
Waikoropupū Waikoropupū