Tama tū ki Te Tauihu.
Tama ora ki te ao.

News and Events

Recent news, events and pānui from Ngāti Tama ki Te Tauihu

Load calendar
Now in Te Tauihu. Find out more…

Ngāti Tama Whānau App

Log into our Ngāti Tama whānau app

Pānui  – Te Puna Magazine

Ngahuru 2024  – 14th Issue

READ NOW

Tama 2050

Our vision, our values, our mission, our priorities