Opportunity for two Ngati Tama Whanau:
Moturoa Wānanga, Kaitiaki Whenua Program

Please find attached more information: Moturoa Wananga Info Pack 3